GLS MIRROR, Lô LK3 Đường số 1, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Ho Chi Minh, 70000, VN. 1900 3309

Chính sách bảo mật

GLS MIRROR cam kết bảo mật Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại GLS MIRROR đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán được áp dụng với Khách hàng:
- GLS MIRROR cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hoá bởi Đối tác cổng thanh toán cung cấp cho GLS MIRROR. GLS MIRROR không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ Khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi các đối tác Cổng thanh toán đã được cấp phép.
- Đối với thẻ Quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của GLS MIRROR. Đối tác Cổng thanh toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
- Đối với thẻ nội địa (Internet Banking), GLS MIRROR chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch & tên ngân hàng.
GLS MIRROR cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử GLS MIRROR.
Copyright © GLS MIRROR
zalo
Messenger